داشتن فروشگاه اینترنتی در عصر حاضر برای هر کسب و کاری واجب است. زیرا این محیط یکی از مهمترین بستر های رقابت برای هر بیزینسی هست. ما برای اجرا و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی خودمان از استارتاپ ساز کمک گرفتیم.