ما در فروشگاه اینترنتی برنزشاپ برای بی نیاز شدن از خدمات طراحی سایت و عدم وابستگی به مجموعه های ارائه دهنده خدمات دیجیتال مارکتینگ از استارتاپ ساز کمک گرفتیم. تا با آموزش نیروی متخصص و حرفه ای به وسیله دوره جامع کسب و کار اینترنتی این امر حاصل شود.